SAMTYKKEERKLÆRING
Når du ønsker at benytte PrimaCares ydelser og services vil vi bede dig om et samtykke i forhold til behandlingen af dine personoplysninger, jf. Persondataloven § 6, stk. 1. Dette er nødvendigt, hvis du ønsker at modtage vores ydelser. I nogle tilfælde er det tilstrækkeligt, at det er afgivet til det forsikringsselskab der har henvist dig til os. I andre tilfælde vil vi selv indhente det.


HVILKEN DATA BEHANDLER VI OG MED HVILKET FORMÅL?

Personlig data
Der vil blive indsamlet data om dig, af os, i forskellige situationer. F.eks. når du oprettes som bruger i vores system eller på anden måde er i kontakt med os.

Når du oprettes som bruger bliver du bedt om, at opgive noget data om dig selv til os. Dette kan f.eks. være dine kontaktoplysninger, alder, køn, fødselsdato eller information om dit job, beskrivelse af en skade m.v.

Hvorfor?
For at vi kan fungere som virksomhed og samtidig give dig den bedst mulige service, har vi behov for noget grundlæggende data omkring dig. Uden dette er det ikke muligt at være en sundhedsleverandør og agere på dine vegne.

Vi skal bl.a. bruge dine data for at kunne levere de ydelser, der er aftalt mellem dig/dit forsikringsselskab og os, forbedre kvaliteten af vores produkter og tilbyde den bedst mulige kundeservice til dig.

Kundetilfredshed
I PrimaCare går vi meget op i at forstå og servicere vores kunder og brugere bedst muligt, for at sikre din fortsatte tilfredshed med os og vores service og ydelser, såvel som de behandlere vi samarbejder med. Derfor vil vi engang imellem fremsende dig links til online kundetilfredsheds- og effektsmålingsskemaer. Disse tilfredshedsundersøgelser sendes ud af en 3. part, som kun vil modtage det absolut mest nødvendige data om dig, for at kunne sende undersøgelserne ud. Svar fra effektsmålingsskemaerne kan dog tilgås af den behandler, som du har været i behandling hos, igennem en lukket og sikker online portal.

Ønsker du ikke at deltage i disse kundeundersøgelser og effektmålinger, så kan du bare lade være; det er frivilligt og påvirker på ingen måde relationen til os.


HVORDAN BESKYTTER VI DIN DATA?
I PrimaCare er vi meget opmærksom på sikring og opretholdelse af et højt niveau af datasikkerhed. Vi forpligter os derfor, overfor dig som kunde og bruger, til at forhindre uautoriseret adgang, offentliggørelse, eller anden afvigende behandling af dine data. Ydermere kan du regne med, at vi sikrer korrekt brug af dine oplysninger, for at opretholde dataintegriteten og sikre datatilgængeligheden.

Som en del af vores løfte til dig benytter vi passende fysiske, tekniske og administrative procedurer og foranstaltninger til at beskytte de oplysninger, som vi indsamler og behandler.

Pga. dette løfte har vi aktiveret en anti-malware kontrol for at undgå ondsindet software får uautoriseret adgang til din data. Vores anti-malware lever op til gældende krav og kvaliteten er højeste prioritet for os.

Vi sikrer os tillige at de 3. part virksomheder og systemer vi anvender, er lovlige, sikre og har en høj integritet.

Grundlæggende gør vi vores absolut bedste på daglig basis, til sikring af at dine data er i sikre hænder og forbliver det.

Periode for opbevaring
Vi opbevarer kun dine data så længe det er nødvendigt og indenfor den lovmæssige øvre grænse. Vi overvejer også løbende, vores behov for at lagre den data vi modtager i forhold til besvare dine spørgsmål, løse problemer eller mulige lovkrav. Dvs. at når den data vi har om dig, ikke længere er påkrævet eller nødvendig for os, sletter vi den på en sikker måde.

Adgangskontrol
I hele PrimaCare benytter vi os af adgangskontrol på tværs af vores netværk og it-systemer. Dette gøres for, at give de rigtige ansatte adgang til det rigtige og nødvendige data. På den måde bryder vi ikke datafortroligheden og lever op til den til enhver tid gældende lovgivning.

GDPR
Vi er ydermere opmærksom på den nye persondatabeskyttelsesforordning (GDPR), der træder i kraft d. 25/5 2018. Den pålægger en virksomhed som vores ekstra krav i forhold til beskyttelse af dine data. I PrimaCare lever vi op til kravene, som denne nye forordning sætter. Som en del af kravene i denne forordning har vi valgt, at indgå en fast aftale med Advokatfirma Bech-Bruun der fremefter varetager hvervet som Data Protection Officer (DPO), og sørger for, at vi lever op til alle detaljer i lovgivningen nu, såvel som i fremtiden.


DELING AF DATA
Vi deler ikke din data med nogen, der ikke har et lovmæssigt og legitimt behov. Derfor har vi strenge regler for, hvem der ser og behandler dine data og hvad der sker med dem efter du har givet den til os.

Vi deler dine personlige data internt i virksomheden til de ansatte, der har brug for den, for bedre at kunne betjene dig som kunde. Vi kan dog dele dine data med tredjeparter i forbindelse med behandling af din sag, men dette gøres alene med dit samtykke.

Offentlige myndigheder
Politiet og andre myndigheder kan kræve af os, at vi udleverer dine personlige oplysninger. I disse tilfælde vil vi kun dele data med dem, hvis de kan fremlægge en retskendelse.


DINE RETTIGHEDER
Med den nye Persondataforordning (også kaldet GDPR) har du som kunde/bruger fået en række nye rettigheder, som du kan benytte dig af. De inkluderer:

  • Retten til at blive informeret om din data
  • Retten til adgang til dine data
  • Retten til berigtigelse af din data
  • Retten til at få din data slettet
  • Retten til at begrænse behandlingen af din data
  • Retten til at få udleveret din data i læseligt format (Dataportabilitet)
  • Retten til tilbagekaldelse af samtykke
  • Retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed

Du har således mulighed for, at få udleveret dine data, så du selv kan læse det vi har registreret om dig. Du kan også sørge for, at vi ændrer dine data, hvis der skulle være fejl i, eller du er uenig i, hvad vi har skrevet. Du kan også få dine data slettet helt, hvis du ønsker det og tilbagekalde det sammentykke du har givet os til databehandling.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


SÅDAN KAN DU KONTAKTE OS

PrimaCare A/S
Hørkær 12B, 2730 Herlev
Tlf.: 78 79 39 40
kontakt@prima-care.dk

For spørgsmål om dine databeskyttelsesrettigheder og begæring om indsigt m.m., kontakt da venligst vores Databeskyttelsesrådgiver (DPO). Dette hverv varetages at advokatfirmaet Bech-Bruun der kan kontaktes via mail/telefon/sikker online beskedfunktion:
Mail: dpo.pc@bechbruun.com
Telefon:72 27 30 02 på hverdage mellem kl. 9-16.
Sikker beskedfunktion: https://dpo.bechbruun.com/pc

 

Datatilsynet fører tilsyn med at reglerne der angår persondatalovgivningen i Danmark overholdes. Såfremt du ønsker at klage til denne instans, er det vores forhåbning at du først har været i kontakt med os, og givet os mulighed for at berigtige eller opklare en eventuel misforståelse.

Kontakt: Datatilsynet, Borgergade 28, 5 1300 København K.