Ønsker du at blive en del af psykolognetværket hos PrimaCare?

Hvem er PrimaCare A/S?

PrimaCare er en netværksleverandør for forsikrings-og pensionsbranchen, specifikt inden for sundhedsydelser. Vi har eksisteret i +5 år og har i den tid udelukkende haft fokus på psykolog-, fysioterapi- og kiropraktorbehandling. Indtil videre har vi faciliteret +50.000 gennemførte forløb på tværs af vores kerneydelser. Virksomheden er stiftet af aktører fra både behandlerverdenen og forsikringsbranchen. Samarbejdet mellem de to forretningsmæssige baggrunde og kompetencer har vist sig at kunne levere yderst fordelagtige behandlingsforløb målt på kvalitet, effekt, tilfredshed og ikke mindst økonomi.

Vi tilbyder

    • Automatisk adgang til klienter
    • Spændende faglige udfordringer
    • Selvstændighed og frihed til at løse opgaven
    • Variation i opgaverne
    • Kunde- og behandlingsflow sat i system og understøttet af gennemprøvede sagsgange og it-systemer

 

Unik tilgang Dialog og kommunikation

Vi holder personlige samtaler med nye netværkspsykologer og er efterfølgende tilgængelig for dem i den daglige drift. Vi er i løbende positiv dialog med Dansk Psykolog Forening for at være tæt på branchens udfordringer og klargøre vores egne. Vi er i kontakt med brugerne før-under-efter behandling via intelligente online spørgeskemaer, der afkoder effekt og tilfredshed. Vi tilbyder vores kunder en samlet dokumentation af effekt og tilfredshed med behandling ydet til deres slutbrugere, samt identifikation af højrisikogrupper og proaktiv imødegåelse. Vi informerer løbende behandlerne om deres egen opnåede score og benchmark til reference. Vores IT-systemer er generelt designet til at skabe et automatisk og nemt tilgængeligt kommunikations flow mellem os, bruger og behandler.

 

En klar sundhedsfaglig retning

Vi har primært psykologer med kognitiv uddannelse, og vi har tilknyttet mange psykologer med erfaring inden for ACT. ACT-psykologernes behandlingstilgang involverer klienten og dennes egne ressourcer i en aktiv og handlingsorienteret tilgang til sundhed og genoprettet balance. Dette er erfaringsmæssigt ofte forløb, som klienterne profiterer af og er glade for.

Vil du vide mere?

Har du interesse i at blive en del af et netværk af højt kvalificerede psykologer, kan du sende en uopfordret ansøgning. Beskriv gerne dine faglige interesser, kvalifikationer og vedhæft også CV med beskrivelse af dine efter- og videreuddannelser. Vi forventer selvfølgelig, at du er autoriseret i Danmark.

Vi kender alle vores psykologer personligt og værdsætter dette. Det vil derfor være afgørende at mødes, inden et samarbejde kan indgås.

 

Kontakt vores Teamleder

Anne Sofie Olesen

Teamleder for Psykolog Team