Persondatapolitik

Dataansvarlig
PrimaCare A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger vi har modtaget om dig. Har du spørgsmål til hvordan vi behandler dine personoplysninger, eller ønsker du at benytte dine rettigheder i henhold til Databeskyttelsesforordningen, kan du kontakte os på nedenstående kontaktoplysninger:

PrimaCare A/S
Hørkær 12B
2730 Herlev
Tlf. + 45 7879 3940
privacy.legal@prima-care.dk.


DPO (Databeskyttelsesrådgiver)
I henhold til Databeskyttelsesforordningen er vi forpligtet til at have en DPO (databeskyttelsesrådgiver) tilknyttet. Dette hverv varetages af advokatfirmaet Bech Bruun, der kan kontaktes via mail på dpo.pc@bechbruun.com eller pr. tlf: 72 27 30 02 på hverdage mellem 9-16.

Hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger, anvend da den sikre beskedfunktion: https://dpo.bechbruun.com/pc.

Typer af personoplysninger
Når du oprettes som kunde eller anvender din forsikring hos os, bliver du bedt om, at angive nogle personoplysninger. Dette vil som hovedregel være følgende:

 • Almindelige oplysninger jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6: Navn, adresse, tlf. nummer, e-mailadresse, alder, køn, fødselsdag, jobstatus.
 • Følsomme oplysninger jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9: Helbredsoplysninger og i enkelte tilfælde biometrisk data (billedmateriale, der er personhenførbart).
 • Fortrolige oplysninger jf. Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2: Cpr. nummer.

Formål
Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at kunne levere de sundheds- og forsikringsretlige ydelser, vi som virksomhed er specialiseret i.

Vi skal først og fremmest bruge dine personoplysninger til at, fastslå din forsikringsdækning, diagnosticere hvad der er galt, vurdere hvordan dit videre forløb skal tilrettelægges og henvise dig til en korrekt behandling. Vi bruger ligeledes dine oplysninger til at analysere din oplevelse med at bruge PrimaCare, for at vi kan forbedre kvaliteten af vores ydelser og give den bedst mulige kundeservice.

Behandlingsgrundlag (hjemmel)
Grundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er:

 • Samtykke i henhold til Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a og art. 9, stk. 2, litra a, samt Databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 2.
 • Opfyldelse af kontrakt i henhold til Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.
 • Overholdelse af vores sundhedsretlige forpligtelser i medfør af dansk ret, i henhold til Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c og art. 9, stk. 2, litra b.

Videregivelse af personoplysninger
I forbindelse med behandling af din sag, videregiver vi dine personoplysninger til tredjeparter, der er de forskellige sundhedsklinikker og andre behandlingssteder, som vi har samarbejdsaftaler med. Dette er f.eks. kiropraktikere, fysioterapeutklinikker og psykologer. Dette sker dog kun med dit samtykke.

Vi deler ligeledes dine personoplysninger med vores samarbejdspartnere, herunder forsikringsselskaber, revisor mv. da vi er forpligtet hertil i henhold til lovgivningen.

PrimaCare kan ligeledes være forpligtet til at udlevere personoplysninger til myndighederne eller lignende, hvis der fremlægges en retskendelse eller det i øvrigt fremgår af lovgivningen.

Kundetilfredshedsundersøgelser
Da vi hos PrimaCare ønsker at servicere vores kunder bedst muligt og sikre din fortsatte tilfredshed med vores dækninger og ydelser, samt de behandlere, som vi samarbejder med, foretager vi løbende kundetilfredshedsundersøgelser.

Dette foregår ved, at vi i samarbejde med en af vores databehandlere indimellem sender dig links til online kundetilfredsheds- og effektmålingsskemaer. Vores databehandler vil kun modtage de absolut mest nødvendige oplysninger om dig, for at kunne sende undersøgelserne ud.

Kundetilfredsheds- og effektmålingsundersøgelserne er helt frivillige og det vil derfor ikke påvirke vores relation på nogen måde, såfremt du ikke ønsker at deltage i dem.

Opbevaring af personoplysninger
Vi opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger i 5 år fra den sidste aktivitet på din journal.

Vi overvejer løbende vores behov for at lagre den data vi modtager i forhold til at besvare dine spørgsmål, løse problemer eller lovkrav.

Dine rettigheder
Databeskyttelsesforordningen hjemler en række rettigheder, som du kan benytte dig af, ved at rette henvendelse til os. Dine rettigheder er:

 • Retten til at blive informeret om dine personoplysninger (oplysningspligten)
 • Retten til indsigt i de oplysninger vi har om dig
 • Retten til berigtigelse af ufuldstændige oplysninger
 • Retten til sletning (retten til at blive glemt)
 • Retten til begrænset behandling af dine personoplysninger
 • Vores pligt som dataansvarlig, at underrette de aktører, som dine personoplysninger er videresendt til, om berigtigelse eller sletning af personoplysninger, eller om begrænset behandling (underretningspligt)
 • Retten til at få udleveret dine personoplysninger i et læseligt format (dataportabilitet)
 • Retten til indsigelse mod fortsat behandling af dine personoplysninger
 • Retten til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på en automatisk behandling, herunder profilering.

Vi skal bemærke, at PrimaCare kan være underlagt anden lovgivning, der kræver at vi gemmer dine personoplysninger, selvom du har anmodet om at dine personoplysninger skal slettes. I så fald gemmer vi kun de absolut nødvendige oplysninger til at leve op til pågældende lovgivning, resten af dine personoplysninger vil blive slettet.

Sikkerhed
Hos PrimaCare lever vi op til Databeskyttelsesforordningens krav om tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger. Dette indebærer passende tekniske, fysiske og organisatoriske procedurer og foranstaltninger til at passe på de oplysninger vi løbende behandler.

Da vi ofte håndterer følsomme personoplysninger har vi et særligt højt sikkerhedsniveau, der blandt andet omfatter en anti-malware kontrol, for at undgå at ondsindet software får uautoriseret adgang til vores systemer. Vores anti-malware lever op til gældende krav og kvaliteten er af højeste prioritet for os. Vi benytter os ligeledes af en streng adgangskontrol på tværs af vores netværk og it-systemer, så det kun er det relevante personale, der har adgang til dine personoplysninger.

Klage
Såfremt du vil klage over din persondatabehandling er det vores forhåbning, at du vil tage kontakt til os først og give os mulighed for berigtige eller opklare en evt. misforståelse.

Du har også mulighed for at klage over persondatabehandling til Datatilsynet, Borgergadevej 28, 1300 København K. Tlf. 33 19 32 00, e-mail: dt@datatilsynet.dk eller via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk.