Her finder du de oftest stillede spørgsmål, som PrimaCare møder i samarbejdet med vores behandlernetværk og øvrige interessenter.

Vælg en overordnet kategori for at se relaterede spørgsmål. Klik herefter på de enkelte spørgsmål for at se svaret.

Vi har endnu ikke modtaget en betalingsgaranti, hvad gør vi?

Svar: På hver klinik vil I selv kunne logge ind på portalen og efterfølgende søge i ”Skadesanmeldelse” og trykke på forsikringstageren. Når I er kommet ind på forsikringstagerens side, vil I kunne trykke på ”download” og hente betalingsgarantien her og få relevant information.

 

Udveksling af status, orientering af forløb etc. – må vi det i henhold til GDPR?

Svar: Status samt orientering/korrespondance af forløb skal uploades eller skrives ind under Kommentarer i portalen, da portalen er GDPR-sikret. Vi undgår dermed at personfølsomme oplysninger sendes via mail. Du, som behandler, er selv dataansvarlig, for de oplysninger, som du har indhentet og/eller videregiver. Videregivelse kræver samtykke af patienten

Ingen kontaktoplysninger på forsikringstager – hvad skal vi så gøre?

Svar: I dette tilfælde skal I kontakte PrimaCare på tlf. 78 79 39 40 eller på mail kontakt@prima-care.dk (husk referencenummer på sagen).

Hvad betyder det: ”Der er nyt i sagen”?

Svar: I mailen med ”Der er nyt i sagen” vil der være et link, som I skal klikke på. Herefter navigeres I direkte til det sted i portalen, hvor årsagen til henvendelsen vil være beskrevet.

Hvor længe skal vi vente på, at forsikringstager vender retur på vores henvendelse (telefonsvarer og mail) vedrørende 1. konsultation?

Svar: Afvent i 1-2 hverdage og herefter afvises sagen i portalen med årsag.

Vi kan ikke tage flere forsikringstagere ind – hvad gør vi?

Svar: Såfremt I vurderer det er nødvendigt vil I altid have mulighed for at sætte jer på som standby i en given periode. Dette gør I selv under jeres login i portalen under ”min klinik” og sætter flueben ud for ”Standby for nye kunder”. I samme forbindelse markeres ”Stand by” tidsintervallet fra og til (både fra og til-dato er inkluderet) og tryk herefter på Gem.

Portal virker ikke/under skadesanmeldelse dukker der ingen forsikringstagere op – hvad gør jeg?

Svar: Tjek først, at du ikke benytter Internet Explorer, da denne browser ikke er kompatibel til portalen. Google Chrome bør derfor altid anvendes.

Hvor længe er gyldighedsdatoen på yderligere godkendte behandlinger?

Svar: Gyldighedsdatoen på yderligere godkendte behandlinger er 3 mdr. fra godkendelsesdatoen.

Hvordan skal jeg som behandler forholde mig mht. samtykke?

Svar: Du, som behandler, er selv dataansvarlig, for de oplysninger, som du har indhentet og/eller videregiver. Videregivelse kræver samtykke af patienten.

Jeg har kun haft forsikringstager én gang på forløb og forsikringstager skal ikke fortsætte med behandling på klinikken – hvad gør jeg?

Svar: Her skal du gå ind på portalen og afslutte forløbet med en fyldestgørende begrundelse og sender en faktura på en førstegangsbehandling.

Hvad gør jeg, når jeg ikke kan komme videre behandlingsmæssigt på forsikringstageren?

Svar: Her bør du altid vurdere, hvorvidt der er tale om væsentlig og varig bedring, samt om der er tale om forebyggende behandling. Når du vurderer at du ikke kan gøre mere for forsikringstageren, går du ind på forsikringstageren i portalen og begrunder sundhedsfagligt i kommentarfelt, hvorfor du vurderer at forløb bør afsluttes. Desuden bør der ligeledes skrives en begrundelse i portalen af hvorfor forsikringstager bliver sendt tilbage til forsikrings- eller pensionsselskab.

Hvordan skal vi forholde os/gøre når forsikringsselskab beder om en uddybende status på forløbet?

Svar: Ind imellem oplever I at vi beder om en uddybende status på en forsikringstager.
Det skyldes at forsikringsselskabet har bedt om denne, for at kunne hjælpe forsikringstageren med videre udredning eller anden behandling.

Vi indhenter kun disse oplysninger, hvis der opstår problemer undervejs i forløbet, hvis forsikringstageren skal til videre udredning eller hvis forløbet ligger på grænsen af policevilkårene. Her har vi brug for jeres input på, hvad I ser af problematikker hos forsikringstageren, hvad I har forsøgt med af behandling og hvad effekten har været. Med andre ord, I kender forsikringstageren, og er derfor de bedste til at hjælpe forsikringstageren videre. Vi kan ikke gøre det uden jer.

Status skal uploades eller skrives ind under Kommentarer i portalen, da portalen er GDPR-sikret. Vi undgår dermed at personfølsomme oplysninger sendes via mail.

Du, som behandler, er selv dataansvarlig, for de oplysninger, som du har indhentet og/eller videregiver. Videregivelse kræver samtykke af patienten.

Er en tillægsydelse som eksempelvis ultralydsscanning inkluderet i forløb?

Svar: Forsikringstager modtager altid ved udstedelse af forløb en mail, hvor der står forklaret, at diverse tillæg og tillægsydelser (eksempelvis shockwave, tape, ultralydsscanning, såler etc.) ikke er dækket af forsikringen og skal være egenbetaling. Dog bør man som behandler altid oplyse at dette er for egen regning.

Forsikringstageren er fysioterapeutisk undersøgt og der identificeres to separate skader, som vurderes intet har med hinanden at gøre – hvad gør jeg?

Svar: Når der identificeres to separate skader skal du gå ind i portalen og beskrive den sundhedsfaglige vurdering i kommentarfeltet. Efterfølgende skal du bede forsikringstager om at tage kontakt til forsikringsselskab om oprettelse af nyt forløb.

Forsikringstageren vurderes afsluttet på forløb – hvad gør jeg?

Svar: Når forsikringstager vurderes afsluttet på forløb skal du gå ind på portalen og afslutte sagen og begrunde herfor i kommentarfelt.

Hvad skal jeg gøre ved tilbagefald/recidiv?

Hvis tilbagefaldet er sket inden for 30 dage siden sidste behandling, skal behandlingen fortsætte på samme referencenr.. Hvis der er gået mere end 30 dage siden sidste behandling, skal forsikringstageren kontakte sit forsikringsselskab for ny betalingsgaranti. Behandling opstartet uden betalingsgaranti herpå er ikke omfattet af vores aftale og dermed ikke omfattet af forsikringen.

I har sendt en betalingsgaranti med henvisning, men jeg har ikke ydernummer – hvad skal jeg gøre?

Svar: I bør afvise sagen i portalen med årsag ”har ikke ydernummer – send venligst ny betalingsgaranti uden henvisning”.

I har sendt en betalingsgaranti med henvisning. Men jeg har ikke mulighed for at tage forsikringstager ind – hvad gør jeg?

Svar: I bedes afvise sagen i portalen og skrive ”kan ikke give forsikringstager tid inden for x antal dage” eller afvis sagen i portalen og bed om ny betalingsgaranti uden henvisning.

Hvad gør jeg når/hvis det angivet antal af behandlinger beskrevet i betalingsgarantien er opbrugt?

Svar: Her skal du gå ind på portalen, finde forsikringstager og anmode om yderligere behandlinger. Du skal notere antal brugte behandlinger, antal yderligere behandlinger, samt kort begrundelse for de yderligere behandlinger.

Hvad gør vi når vi modtager en betalingsgaranti på ”egenvalgt behandler”?

Svar: Når en forsikringstager henvises til klinikken med en betalingsgaranti på egenvalgt behandler bedes I sende os en mail med forsikringstagerens navn og fødselsdato. Hermed kan vi ændre forløb, så det varetages af os i PrimaCare.

Hvordan skal vi forholde os når forsikringsselskab beder om en uddybende status på forløbet eller billeddiagnostiske svar?

Svar: Ind imellem oplever I at vi beder om en uddybende status på en forsikringstager.
Det skyldes at forsikringsselskabet har bedt om denne, for at kunne hjælpe forsikringstageren med videre udredning eller anden behandling.

Vi indhenter kun disse oplysninger, hvis der opstår problemer undervejs i forløbet, hvis forsikringstageren skal til videre udredning eller hvis forløbet ligger på grænsen af policevilkårene. Her har vi brug for jeres input på, hvad I ser af problematikker hos forsikringstageren, hvad I har forsøgt med af behandling og hvad effekten har været. Med andre ord, I kender forsikringstageren, og er derfor de bedste til at hjælpe forsikringstageren videre. Vi kan ikke gøre det uden jer.

Status skal uploades eller skrives ind under Kommentarer i portalen, da portalen er GDPR-sikret. Vi undgår dermed at personfølsomme oplysninger sendes via mail.

Når vi beder om svar på røntgen, skyldes det et behov for at hjælpe forsikringstageren yderligere, eller hvis forsikringstagerens problematik grænser til vilkårene for dækning. Når vi anmoder om svar på røntgen er det på anmodning fra forsikringsskabet.

Du, som behandler, er selv dataansvarlig, for de oplysninger, som du har indhentet og/eller videregiver. Videregivelse kræver samtykke af patienten.

Røntgen kan med fordel uploades i portalen, da portalen er GDPR-sikret. Vi undgår dermed at personfølsomme oplysninger sendes via mail.

Hvad gør vi med borgere uden Dansk Sundhedskort?

Svar: Det sker at vi møder forsikringstagere, som ikke har et Dansk Sundhedskort.
De skal selvfølgelig også varetages og er henvist til behandling som alle andre. Vi dækker det fulde beløb, men kun såfremt at I har gjort os opmærksomme på, at forsikringstageren ikke kan få dækning af Sygesikringen.

Når I møder en forsikringstager uden Sundhedskort så skriv det på sagen i portalen. Så dækkes det fulde beløb.

Hvad skal jeg gøre ved tilbagefald/recidiv?

Svar: Det opleves af og til at forsikringstagerne vender retur med deres problematik, efter de er afsluttet.
Hvis tilbagefaldet er sket inden for 30 dage siden sidste behandling, skal behandlingen fortsætte på samme referencenr. I kan dermed også anmode om yderligere behandling i portalen.

Hvis der er gået mere end 30 dage siden sidste behandling, skal forsikringstageren kontakte sit forsikringsselskab for ny betalingsgaranti. Behandling opstartet uden betalingsgaranti herpå er ikke omfattet af vores aftale og dermed ikke omfattet af forsikringen.

Hvad gør jeg når/hvis det angivne antal af behandlinger som fremgår af betalingsgarantien er opbrugt?

Svar: Her skal du gå ind på portalen, finde forsikringstageren og anmode om yderligere behandlinger. Du skal notere antal brugte behandlinger, antal yderligere behandlinger, samt kort begrundelse for de yderligere behandlinger.

Der er kun blevet behandlet én gang på et forløb – hvad gør vi?

Svar: Her skal du gå ind på portalen og afslutte forløbet med en fyldestgørende begrundelse og sende en faktura på en førstegangsbehandling.

Hvor mange behandlinger gælder en betalingsgaranti til (på psykolog og kiropraktik-sager)?

Svar: Antal behandlinger er altid behovsbestemt og antal behandlinger fremgår af betalingsgarantien.

Hvilket referencenummer skal jeg notere på regningen, hvis kunden har flere betalingsgaranti?

Svar: I skal altid notere det gældende referencenr., som dækker ift. behandlingsdatoen og det anmodede antal behandlinger.

Hvad gør jeg ved betalingsgarantier til enkeltbehandlinger (Fx massage eller fysioterapi på sundhedsordning)?

Svar: Der afregnes når forløbet er afsluttet.

Hvad gør jeg hvis kunden eksempelvis startede op i går, men vi først modtager en betalingsgaranti fra PrimaCare dagen efter?

Svar: Her afregner I direkte med kunden, som lægger ud. Giv vedkommende en regning, så de herefter kan sende den ind til os med sine kontooplysninger mhp. refusion fra os (Kunden skal bruge mailen: faktura@prima-care.dk). En betalingsgaranti dækker i op til 14 dage før den er udstedt, og de udførte behandlinger tæller med i det samlede antal, som er angivet i betalingsgarantien.

Hvad betyder det, hvis jeg er psykolog og har fået en kunde henvist, hvor der på betalingsgarantien står med lægehenvisning?

Svar: Med lægehenvisning betyder at det er en henvisningssag og behandlingerne skal faktureres efter gældende sygesikringstakster.

Hvordan indsender jeg regninger til PrimaCare?

Svar: Behandlere bør benytte vores GLN faktureringsmulighed for hurtig og sikker ekspedition – Se hvordan her!

PrimaCares GLN-nummer: 57 90 00 23 27 100

Hvis du har spørgsmål til proceduren, er du meget velkommen til at kontakte vores regningsteam (hverdage 9-16) på telefon 7879 3940 #2 eller mail: faktura@prima-care.dk

Det er dog muligt for behandlere at sende en faktura på E-mail til betaling: faktura@prima-care.dk

Bemærk: Hvis du benytter E-mail til at fremsende dine regninger til os – så skal du sikre, at du kan kommunikere sikkert end-to-end med os, og dermed overholder persondataforordningen.

Hvordan kan jeg komme i kontakt med PrimaCare ift. regninger?

Svar: Vi kontaktes pr tlf. 78793940 (tryk 2 for at komme til PrimaCare’s regningsteam) eller send en mail på: faktura@prima-care.dk. Husk altid at notere det referencenummer, som henvendelsen drejer sig om.