Tak for dine svar der nu er registreret og gemt.

På baggrund af dine svar vurderes det, at du oplever at være stresset i en sådan grad, at du har behov for yderligere hjælp. Du vil derfor blive kontaktet inden for 24 timer på hverdage med henblik på det videre behandlingsforløb.

Der ligger yderligere en pjece til dig via Mit DS-Sundhed vedr. stresshåndtering i praksis.

Hvis du mener, at der er sket fejl i forbindelse med visiteringen, så er du velkommen til at kontakte PrimaCare på telefon 7879 3940.