Ønsker du at blive en del af fysioterapeut netværket hos PrimaCare?

Hvem er PrimaCare?

PrimaCare er en netværksleverandør for forsikrings-og pensionsbranchen, specifikt inden for sundhedsydelser. Vi har eksisteret i +5 år og har i den tid udelukkende haft fokus på psykolog-, fysioterapi- og kiropraktorbehandling. Indtil videre har vi faciliteret +50.000 gennemførte forløb på tværs af vores kerneydelser. Virksomheden er stiftet af aktører fra både behandlerverdenen og forsikringsbranchen. Samarbejdet mellem de to forretningsmæssige baggrunde og kompetencer har vist sig at kunne levere yderst fordelagtige behandlingsforløb målt på kvalitet, effekt, tilfredshed og ikke mindst økonomi.

Vi tilbyder

    • Automatisk adgang til klienter
    • Spændende faglige udfordringer
    • Selvstændighed og frihed til at løse opgaven
    • Behandlingsdata og kundetilfredshedsanalyser
    • Kunde- og behandlingsflow sat i system og understøttet af gennemprøvede sagsgange og it-systemer

 

Unik tilgang til dialog og kommunikation:

Vi er i løbende kontakt med vores behandler og er tilgængelige for dem i den daglige drift. Vi er i kontakt med brugerne før-under-efter behandling via intelligente online spørgeskemaer, der afkoder effekt og tilfredshed. Vi tilbyder vores kunder en samlet dokumentation af effekt og tilfredshed med behandling ydet til deres slutbrugere, samt identifikation af højrisikogrupper og proaktiv imødegåelse. Vi informerer løbende behandlerne om deres egen opnåede score og benchmark til reference. Vores IT-systemer er generelt designet til at skabe et automatisk og nemt tilgængeligt kommunikations flow mellem os, bruger og behandler.

 

En klar sundhedsfaglig retning:

Vi arbejder primært ud fra en tilgang, som involverer patienten og dennes egne ressourcer i en aktiv og handlingsorienteret tilgang til sundhed og genoprettet balance. Dette er erfaringsmæssigt ofte forløb, som patienterne profiterer af og er glade for.

Vil du vide mere?

Har du interesse i at blive en del af et netværk af højt kvalificerede fysioterapeuter, kan du sende en uopfordret ansøgning. Beskriv gerne dine faglige interesser, kvalifikationer og send også gerne link til klinikkens hjemmeside. Vi forventer selvfølgelig, at du er autoriseret i Danmark.

Kontakt vores Netværksansvarlige

Andreas Jurlander

Netværksspecialist