26.04.2023

Forebyggelse nødvendig for at bevare holdbar sundhedssektor i DK

Som samfund står vi over for en lang række sundhedsudfordringer, som gør, at behovet for sundhedsydelser fra den offentlige og private sektor vokser. Hvis ikke behovet skal vokse samfundet over hovedet, og hvis samfundet fortsat skal kunne tilbyde behandling, pleje og omsorg af høj kvalitet til dem, som har et behov, er det nødvendigt med kvalificerede løsninger.

Dansk Erhvervs Velfærdsråd har givet deres bud på, hvordan man kan sikre fremtidens sundhedssektor. Nogle af de helt centrale elementer i Velfærdsrådets 12 nye bud er samarbejdet mellem den offentlige sektor og private virksomheder samt forebyggelse og mere inddragelse af data.

Forebyggelse med data som omdrejningspunkt, er netop kernen i FIDIMIs koncept. Vi bruger data til at identificere, hvilke sundhedsmæssige udfordringer de ansatte på en arbejdsplads har og kan få. Med den data i hånden, hjælper vi arbejdspladser med at sætte ind med en tilpasset og målrettet sundhedsindsats, hvor den enkelte medarbejder hjælpes til at tage hånd om egen sundhed til fordel for både medarbejderen selv og arbejdspladsen. På den måde bruger vi ressourcerne, der hvor det giver mest sundhed for pengene.

 

Vi er meget positive over for flere af de centrale elementer i Velfærdsrådets 12 nye bud. Kvalificeret forebyggelse i sundhedssektoren er den bedste investering, vi som samfund kan foretage os - især set i lyset af et øget pres på både den private og den offentlige sundhedssektor. Vi tror på, at en sund og fremtidssikret sundhedssektor, der kan hjælpe de danskere, som har et behov, bør bygge på et smidigt og gennemtænkt samarbejde mellem private og offentlige aktører. Vi håber derfor, at den nye sundhedsstrukturkommission vil kigge lige så meget på forebyggelse, brug af data og samarbejde med den private sektor, som på strukturen i sundhedsvæsenet” Mette Brogaard, direktør i PrimaCare